Foreninger får tilskud til at spare på energien

11 foreninger har søgt kommunen om tilskud til energibesparende projekter

Udgivet:22. december 2022, 10.30

Læsetid:2 minutter

Flere af ansøgningerne går på at skifte den nuværende belysning ud med en led-løsning, der skulle nedsætte hastigheden på elmåleren. Foto: PR-foto

Flemming Thulstrup
Journalist

9 måneder siden

IKAST-BRANDE I begyndelsen af juni blev der fra kommunens side givet tilsagn om et samlet tilskud på godt 450.000 kroner til 11 forskellige projekter indenfor foreningslivet. Det blev samtidig besluttet, at projekter over 5000 kroner som udgangspunkt kunne modtage kommunale kroner med op til 75 procent af den samlede regning.

Pengene blev taget fra en pulje på 850.000 kroner, og efter første fordeling var der næsten 400.000 kroner tilbage.

Nu er man så i krig med anden runde af fordelingen, og i den forbindelse var fristen for indsendelse af projekter sat til 20. november. I oplægget blev foreninger og institutioner opfordret til at lægge vægt på energibesparende projekter. Det sker ud fra devisen om, at der er udgifter, inden en fortjeneste kan hentes hjem.

Kommunen har modtaget en halv snes ansøgninger, og der er samlet søgt midler til projekterne på godt 420.000 kroner.

Den mest omfattende ansøgning kommer fra Ikast Billard Klub, der søger om 99.999 kroner til et nyt ventilationsanlæg. Hertil kommer en egenfinansiering på godt 375.000 kroner. Det indstilles, at projektet tilgodeses med 50.000 kommunale kroner.

Ikast og Omegns Motorklub søger om 60.000 kroner til udskiftning af belysningen til led. Klubben er klar til selv at betale 6000 kroner. Det indstilles, at den fartglade forening får 45.281 kroner.

Et par afslag

Også Sentrum i Isenvad ønsker at gå over til led-belysning. Det vil anslået koste 71.000 kroner, og man er selv villig til at skyde 17.750 kroner ind i projektet. Ansøgningen er dog indstillet til afslag, idet ansøgeren ikke er godkendt som folkeoplysende facilitetsejer.

Der er også afslag til Højris Rideklub, der har søgt om 50.000 kroner til udskiftning af belysningen i staldene. Begrundelsen for afslaget er, at der ikke ydes tilskud til stalde.

Til gengæld kan Nørre Snede Gymnastikforening se frem til et tilskud på næsten 40.000 kroner til led-lys på stadion.

Bondegården i Brande indstilles til 23.250 kroner til to varmepumper med en egenbetaling på 7750 kroner.

Ejstrupholm Idrætsforening indstilles til 23.803 kroner til ny led-belysning, og her er der tale om en egenfinansiering på 10.000 kroner.

Brande Sportsrideklub ønsker en varmepumpe i saddelrummet. Der er søgt om godt 18.500 kroner, men bevillingen lyder på 14.000 kroner.

Ejstrupholm Jagt- og Skytteforening kan se frem til et kommunalt tilskud på 13.500 kroner til udskiftning til led-belysningen. Foreningen skal selv betale 4500 kroner for at få regnestykket til at gå op.

Endelig er der kommet en ansøgning fra Gludsted Gymnastik- og Idrætsforening til renovering af toiletter og varmepaneler. Der er søgt om 12.830 kroner, men indstillingen lyder på blot 3507 kroner, idet man fra kommunens side udelukkende vil yde støtte til varmepanelerne.

De mange ansøgninger er behandlet af Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget med de indstillinger, der er kommet fra administrationen.