Plads til flere pædagoger på VIA

På møde i kommune-kontaktrådet blev det besluttet at oprette flere uddannelsespladser i Ikast

Udgivet:16. februar 2019, 13.21

Læsetid:1 minut

Fremover kan der blive mere trængsel, når der holdes Dimission på Via University College. Foto: Tom Laursen

Jacob Hove
Debatredaktør| jah@herningfolkeblad.dk

4 år siden

Ikast På Kommunekontaktrådet Midtjyllands (KKR Midtjylland) møde i sidste uge blev det besluttet at øge dimissioneringen af pædagoguddannelsen i regionen, og det er godt nyt for Ikast.

Medlem af KKR Midtjylland og 1. viceborgmester i Ikast-Brande Kommune, Simon Vanggaard (DF), siger om mødet.

- Det står til, at vi øger optaget i Vestjylland med 16 pladser, og heraf skal de 10 pladser være i Ikast, så uddannelsen går fra 118 til 128 pladser. Når vi ser fem-seks år ud i fremtiden, så kan vi se, at vi kommer til at mangle pædagoger, og derfor regulerer vi antallet af uddannelsespladser, og det er ikke tit, at vi får flere i kommunen, så det er positivt.

Et godt samarbejde

I en analyse lavet af Cowi i november 2018 peges der på, at der kan opstå mangel/risiko for mangel på pædagoger i Midtjylland fra 2024-2026.

- I slutningen af perioden vurderes manglen at være mellem cirka 300 til cirka 1000 pædagoger afhængigt af efterspørgslen. Der er således et meget bredt spænd i manglen på pædagoger.

Uddannelsesudvalget har ud fra et forsigtighedshensyn valgt at lægge minimumsscenariet til grund.

I Ikast er det VIA University College, der udbyder pædagoguddannelsen.

Simon Vanggaard fortæller, at uddannelsen har haft en god søgning og har et godt samarbejde med kommunen i forhold til at finde praktikpladser.

Beslutningen skal nu konfirmeres i Undervisningsministeriet.