Debat: Kagekassen på hovedet eller sund fornuft

23. september 2020, 09.11

Byrådsmedlem Helle Vigsø Mathiasen (V).

LÆSERBREV Hurra! For første gang i de nu 11 år jeg har været med til at lægge budget i Ikast-Brande Kommune, har det denne gang været muligt både at halvere den ene effektiviseringsprocent til ½ procent i både 2021 og 2022 – OG tilføre yderligere driftsmidler i millionklassen. Vi har lyttet til de høringssvar som er indsendt til os forud for budgetlægningen, og vi anerkender, at det er mange års effektiviseringer - en mere retfærdig udligning - låneadgang til anlæg - ekstra 50 millioner i selskabsskatter i 2020 og en stram økonomisk politik, som gør at vi ser en yderst positiv udvikling i økonomien, og vores udgangspunkt for at lægge budget har været helt anderledes.

Hvorfor tager I så ikke bare låget helt af kagekassen og vender den på hovedet?

Det er der flere grunde til:

En del af de penge som har styrket vores kassebeholdning er lånte penge – og som det jo er i alle husholdninger så skal de betales tilbage, det kræver at vi afsætter betydelige beløb til afdrag især i de næste 10 år.

Vi har i år 50 millioner kroner ekstra i selskabsskatter – men da disse udbetales med 3 års forsinkelse, så vi må forvente betydelig lavere selskabsskatter i 2023, da 2020 jo som bekendt har udfordret vores erhvervsliv pgå grund af corona.

Så vi trækker låget til side på kagekassen, men vi vender den ikke på hovedet.

Engangsudgifter

Det er sund økonomisk politik at engangsindtægter kun bruges til engangsudgifter – og det afspejler sig i det store anlægsbudget på 170 millioner kroner for 2021 – med mange gode initiativer overalt i kommunen.

Puljer til både Ikast, Brande og de fire byer - start på flere plejeboliger på Bøgildlund - nyt hjælpemiddeldepot og meget meget mere.

Vi har både i 2021 og i de kommende år afsat ekstra 20,8 millioner kroner i puljer på alle driftsområder.

Vi har stort fokus på børn og ældre, hvor vi ved at vi har institutioner som har behov for ekstra midler til at klare kerneydelserne – her har vi nu adresseret nogle midler til netop de skoler og daginstitutioner som har den største opgave med for eksempel specialundervisning/specialtilbud – og vi har også adresseret midler til blandt andet bekæmpelse af ensomhed hos vores ældre medborgere, eventuelt i form af klippekort.

Nu kan vi binde en stor del af Sløjfen

På kultur og fritidsområdet har vi lagt 300.000 kroner ekstra i drifts og udviklingspuljen, og her kunne vi for eksempel understøtte »Bevæg dig for livet«, som skaber masser af bevægelse og gode fællesskaber overalt i vores kommune. Klosterlund museum kan få udbedret klimaskærmen, og der er afsat 675.000 til Remisen Brande til udbedring af rustangreb på de store vinduespartier – begge dele nødvendige tiltag, som ikke har været finansieret hidtil.

I Ejstrupholm har vi et hængeparti med nogle meget grimme overkørsler i midtbyen – og det glæder mig at vi nu har afsat 800.000 kroner af TNU-puljen - til at få skaderne udbedret i tæt samarbejde med Lokalrådet.

Jeg er personligt meget glad for at vi nu i Ejstrupholm kan komme i gang med tilbygningen til hallen, - en del af sløjfen - som har været på ønskesedlen længe – en kommunegaranti på 4,2 millioner kroner er nu en del af budgettet, og det bliver startskuddet til at vi nu kan få de faciliteter vi så længe har ønsket os – og at vi nu kan binde en stor del af Sløjfen.

Sportscenter Ikast tildeles en kommunegaranti til bygning af hal til blandt andet padeltennis på seks millioner kroner – et fantastisk nyt tiltag, som vinder frem over hele landet – jeg glæder mig over at det nu kan blive en del af Campus miljøet i Ikast, som er helt unikt.

Brande Hallerne har et ønske om et nyt halgulv i hal 1, og der ligger også i budgettet en kommunegaranti på 1,1 million til dette projekt.

Corona fortsætter desværre

I forligskredsen er vi enige om at vi endnu ikke kender hverken slut datoen eller slutbeløbet for de udfordringer Covid-19 bringer med sig. Derfor har det været vigtigt for os med Covid 19 – puljen på syv millioner kroner. For at vi også i 2021 har mulighed for at kunne holde hånden under de områder, som er allerhårdest ramt af situationen.

På trods af at vi tidligt blev valgt fra af vores kolleger i Socialdemokratiet, så har vi i forligskredsen haft nogle rigtig gode og intensive forhandlinger om det kommende budget, og ingen af os mødte op med ultimative krav.

Ønskerne har været mange, elastikken har været lang, og tonen har været både respektfuld og konstruktiv – tak for det.