Afstanden mellem borgere og byråd er kort i Ikast-Brande:Forslag om ny vej gav bonus

Den nye vejforbindelse mellem Ikast og Herning er realiseringen af en helt oplagt streg på landkortet - og et eksempel på, at borgerforslag kan ende med konkrete resultater

Udgivet:27. juni 2020, 06.00

Læsetid:3 minutter

Herning Folkeblad 14. juni 2019: For et år siden luftede den lokale avis muligheden for at forlænge O. Vestergaard Poulsens Allé fra det vestlige Ikast til eksisterende rundkørsel på N.O. Hansens Vej og på denne måde binde området bedre sammen. Hugo Nielsen fra Ikast gik også rundt med samme idé og indsendte et borgerforslag til Ikast-Brande Kommune. Forslaget kom med i budgetforliget og er nu en realitet. Den nye vej er på vej.

Thomas Vang Nielsen
Journalist| tvn@herningfolkeblad.dk

IKAST Inden længe kan et par tusind bilister spare både tid og brændstof på deres daglige kørsel til og fra den hurtigt voksende bydel i det sydvestlige Ikast.

En kilometer med ny asfalt mellem HI-Park og Ikast bliver nemlig en realitet, efter at politikerne i både Herning og Ikast Brande kommuner sagt ja til at betale for vejen.

Behovet for at skabe en ny forbindelse på tværs af kommunegrænsen er opstået efter de senere års voldsomme byggeboom, hvor landkortet er udvidet med Vesterhåb, Birkelyst, Egelyst og snart også et nyt boligområde på en mark langs Bøgildvej - lige nord for det nye plejecenter Bøgildlund.

Man kunne også ...

I foråret 2019 dukkede en sag op hos Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune, hvor der blev afsat et areal i lokalplanen til at forlænge O. Vestergaard Poulsens Allé med 290 meter. Formålet var udelukkende, at vejstumpen skulle være til den nye udstykning, når det engang i fremtiden vil blive aktuelt at sælge boliggrunde der.

Herning Folkeblads motto er »Lokal med vilje«, og med det tankesæt foreslog den lokale avis i foråret 2019, at byrådet sparkede liv i en cirka 15 år gammel plan, der handler om at forlænge vejen endnu længere mod vest, så den krydser kommunegrænsen og ender i den eksisterende rundkørsel på N.O. Hansens Vej.

Genvej til motorvej

Rundkørslen leder trafikken videre til de mange arbejdspladser i Hi-Park samt giver nem adgang til Herning Motorvejens af- og tilkørsel 39 »Hi-Park«.

En vejforlængelse vil være en genvej til motorvejen og spare bilisterne fra boligområdet for en længere køretur forbi gymnasiet, handelsskolen, den internationale skole og pædagogseminariet, hvor fodgængerne omvendt vil opleve mindre kaotiske tilstande morgen og eftermiddag og dermed også en øget trafiksikkerhed.

Gør byen kønnere

Samme tanke gik Hugo Nielsen fra Ikast rundt med i baghovedet.

Han var selv en af de første til at bygge på Vesterhåb, og han har længe ment, at der var behov for at forskønne en del af O. Vestergaard Poulsens Allé ved at få plantet træer i et bøgepur mellem cykelsti og vej.

- Det vil både gavne trafiksikkerheden og samtidig give et flot æstetisk indtryk. Derfor sendte jeg et borgerforslag om det til kommunen, fortæller Hugo Nielsen, der havde beregnet, at forskønnelsen ville koste omkring 650.000 kroner.

Forlæng lige vejen også

Nu han var i gang, kunne han lige så godt sende et borgerforslag mere.

- Jeg synes, det er nærliggende at forlænge vejen, så det er nemmere at komme på motorvejen. Det er en naturlig sammenkobling mellem byerne, og det er også bedre for trafiksikkerheden, for mange slipper for at køre op forbi skolerne, forklarer Hugo Nielsen, der igen præsenterede et gennemarbejdet prisoverslag for sit borgerforslag.

Ikastboen er overrasket over, hvor hurtigt det hele er gået.

- Det er ikke særlig lang tid siden, jeg skrev forslaget. Det var engang i efteråret 2019. Jeg snakkede først med Annette Mosegaard fra Konservative, og hun kunne godt se potentialet, og bagefter talte jeg med Henrik Engedahl fra Venstre, og han var også klar på at arbejde videre med sagen, siger Hugo Nielsen.

Det betaler sig

9. oktober 2019 indgik politikerne i byrådet et forlig om budgettet for årene 2020-2023.

Heri var afsat otte millioner kroner til at føre O. Vestergaard Poulsens Allé over kommunegrænsen til Herning.

- Jeg kan ikke tage æren for ideen, for den er der andre, der har fået før mig. Jeg sendte bare et par forslag, og så gik det ene videre til budgettet, siger Hugo Nielsen og fortsætter:

- Det her viser, at afstanden fra borger til politiker ikke er særlig lang her i Ikast-Brande Kommune. Det kan betale sig at henvende sig.

Fik overbevist Herning

På grund af corona-krisen opfordrede regeringen landets kommuner til at fremrykke anlægsprojekter, for at holde gang i samfundet, og det betød, at vejforlængelsen kommer tre år tidligere.

Heldigvis var Herning hurtigt med på projektet, og det tilskriver Hugo Nielsen en ihærdig indsats fra Ikast-Brande Kommunes borgmester:

- Det politiske håndværk synes jeg, at Ib Lauritsen skal have en stor del af æren for. Han har gjort meget arbejde for at få Herning med på ideen. I første omgang var jeg bare glad for, at vejen overhovedet kom med i budgettet til 2023. At den så blev fremrykket og kan sættes i gang snart, er jo fantastisk.