SFO-leder: Vi er omstillingsparate, for tingene sker så hurtigt i øjeblikket

Lokal SFO-leder glæder sig over konstruktiv tilgang fra både medarbejdere og forældre til genåbningen

15. april 2020, 09.00

Jørgen Erik Schou, leder af SFO på Nordre Skole i Ikast, glæder sig over den konstruktive tilgang til genåbning fra både medarbejdere og forældre. Foto: Henrik Ole Jensen

IKAST-BRANDE De har knoklet i daginstitutioner, vuggestuer, skoler og SFO’er i hele kommunen hen over påsken. I morgen, onsdag, indleder Ikast-Brande Kommune det, kommunen selv betegner som en gradvis og kontrolleret genoplukning.

- Vi har fuldt fokus på en god opstart for børnene, men vi kommer til at se en anderledes hverdag, end vi plejer i vores dagtilbud og vores skoler. Der er mange begrænsninger i hverdagen som følge af de sundhedsfaglige hensyn, og det er ikke sikkert, at vi inden for rammerne vil kunne tage imod alle børn i den første tid, siger Simon Vanggaard, formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

Restriktive krav

Retningslinjerne for genåbningen er restriktive og omhandler blandt andet om organisering af børnene i mindre grupper, kvadratmeterkrav, daglig rengøring og vask af børnenes legetøj, at børn og voksne er så meget ude som muligt og at børn og voksne med tegn på sygdom sendes hjem.

Senest er det desuden vedtaget, at børn fra corona-ramte familier fortsat skal blive hjemme og dermed ikke bliver del af genåbningen.

I daginstitutioner, vuggestuer og dagplejer betyder det, at det i første omgang bliver familier med et behov for pasning, der kan sende deres børn af sted. Her kan forhold af social karakter eller hvis begge forældre arbejder spille ind.

- Vi har valgt en lokalt tilpasset model for genåbning, hvor de enkelte tilbud tilstræber i videst muligt omfang at omsætte de nationale retningslinjer til lokale forhold og er i dialog med forældregrupperne om behov og muligheder. Vi ved, at det er en stor opgave at finde nye løsninger, men vi står som byråd samlet bag bestræbelserne for at fylde de nye rammer ud på den bedst mulige måde, siger borgmester Ib Boye Lauritsen (V).

I skolerne kommer genåbningen for 0.-5. klasse at foregå i etaper - en tredjedel begynder onsdag, to tredjedele torsdag og først fredag er kommunens skoler klar til at tage imod alle børnene i de seks mindste årgange.

SFO følger skolerne

Den implementering kommer også til at berøre SFO-tilbuddene.

På Nordre Skole i Ikast er SFO-leder Jørgen Erik Schou midt i forberedelserne til genåbningen mest sikker på én ting:

- Vi har arbejdet på højtryk på at genåbningen struktureret. Den stiller som for resten af samfundet i denne tid krav til omstillingsparathed, siger Jørgen Erik Schou.

- Der er blevet udvist gå-på-mod og gode perspektiver i samarbejdet hele vejen rundt. Både blandt medarbejdere og forældre, siger han.

Det overordnede overblik over, hvor mange af SFO’ens i alt 180 børn, der kommer til at benytte sig af SFO’en på Nordre Skole, har han ikke på nuværende tidspunkt.

Klar og omstillingsparat

- Det er vores samfundsopgave at tage os af de aktuelle behov, forældrene har. Og det er især lige nu en perfekt måde at bidrage på. Hver enkel families situation er unik lige nu, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få alt til at nå sammen i alle ender, siger Jørgen Erik Schou.

Den overordnede ramme for SFO’en følger imidlertid naturligt genåbningen af Nordre Skole.

- Vi kommer til at følge skolens gradvise opstart, men hvordan det konkret udmønter sig i forhold til behovet for morgen- og eftermiddagstilbud, ved vi ikke. Men vi er klar til onsdag, og vi er omstillingsparate, for tingene sker så hurtigt i øjeblikket. Vi vil bygge på alle de gode erfaringer, vi gør hver dag, siger Jørgen Erik Schou.