Læserbrev: Gør det lettere at være småbørnsfamilie i Ikast-Brande Kommune

17. september 2021, 09.15

Torsteen Nielsen. Foto: Privatfoto

LÆSERBREV Jeg føler en vis glæde og stolthed over at være borger i en kommune, som gennem flere år er kåret som den mest erhvervsfremmende kommune – en kommune, hvor det er let at etablere sig og starte egen virksomhed eller videreudvikle en allerede veletableret virksomhed.

Jeg tror, vores kommune er kendetegnet ved, at der er rimelig kort vej fra ide over fremskaffelse af diverse tilladelser og til, at ideen kan realiseres.

Men sammen med denne positive side ved kommunen er der en anden, der er lige så vigtig, og som vi i KD vil kæmpe for i et kommende byråd. Det er at være med til at gøre det let for familier - ikke mindst småbørnsfamilier at flytte til kommunen og etablere sig her. Der er en række faktorer, som har positiv indflydelse på dette:

1. Der skal være gode og attraktive pasningsmuligheder for børnene – både offentlige og private. Institutionerne må aldrig blive så store, at det enkelte barn bliver væk i mylderet af børn. Vi skal kunne give børn i kommunen gode muligheder for at knytte gode relationer til få både voksne og jævnaldrende.

2. Vi vil bakke op om, at de gode relationer først og fremmest knyttes til barnets egne forældre. Det skal derfor være muligt for forældrene at søge rimeligt tilskud til pasning af egne børn i en periode af barnets første leveår, så vi dermed giver den ene forælder gode muligheder for at vælge dette frem for et lønarbejde uden for hjemmet.

3. Vi skal kæmpe for og opmuntre vort erhvervsliv – både det offentlige og private - i kommunen til at opprioritere muligheden for at ansætte medarbejdere på deltid, da dette for mange familier vil give mere ro og tid til hinanden i hjemmet og fritiden.

Med andre ord: skal Ikast-Brande fortsat være en kommune i vækst, er den afhængig af, at familier får øje på den og ønsker at bosætte sig her. En af betingelserne for dette er, at småbørnsfamilierne oplever kommunens positive holdning og opbakning til fleksible familiestrukturer, hvor både børn og voksne trives.