Læserbrev: Hvor er Ikast-Brande? Skal vi ikke være med i den grønne omstilling?

Udgivet:18. maj 2021, 08.37

Læsetid:2 minutter

Morten Munk Østergaard Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

2 år siden

Morten Munk Østergaard. Foto: Privatfoto

I en tid, hvor de menneskeskabte klimabelastninger udgør et større og større problem, har 195 lande i 2015 underskrevet Paris-aftalen, i hvilken der er en fælles målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader samt arbejde på at kunne begrænse den yderligere til under 1,5 grader.

På baggrund af denne aftale har Realdania iværksat klimaprojekt DK2020, for at hjælpe med at igangsætte indsatsen, for at kunne opfylde Paris-aftalen på kommunalt niveau. Ved opstarten i 2019 blev der givet positivt tilsagn fra 20 af landets kommuner - dog ikke Ikast-Brande.

I juni 2020 vedtager Folketinget Danmarks første klimalov, hvor udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030 baseret på 1990 tallene, og ydermere skal Danmark være klimaneutralt i 2050.

Med denne klimalov vil man mene, at nu skal der til at gøres en indsats for at nå i mål, og hver enkelt kommune må derfor lægge sig i selen og gå forrest med udarbejdelse af seriøse klimaplaner. Dette er nødvendigt for at øge interessen for deltagelse i Realdanias klimaprojekt DK2020.

45 yderligere kommuner indtrådte da også i DK2020 i november 2020, men endnu engang glimrer Ikast-Brande Kommune med sit fravær.

Man skal jo ikke nødvendigvis altid være de første til at kaste sig ud på dybt vand, uden at være helt klar over indholdet i, hvad man forpligter sig til, men der er på nuværende tidspunkt tilslutning fra 2/3 af landets kommuner, der har vist, at de vil gøre en indsats for at kunne hjælpe med at indfri forpligtigelserne i Paris-aftalen. Hvad er grunden til vi stadig holder igen?

Vi kan selvfølgelig altid klappe os selv på skuldrene og søge bekræftelse i, at vi jo allerede sætter mange vindmøller og solcelleanlæg op i kommunen, men vi må også erkende, at det blot er en mindre del i hele klimaspillet og kun et begrænset parameter for at nå helt i mål.

Hvor står Ikast-Brande Kommune, når det kommer til udskiftning af vognparken fra fossile brændstoffer, udfasning af olie- og gasfyr, etablering af grønne job, skovrejsning samt bæredygtig håndtering af regnvand?

Der er på nuværende tidspunkt åbent for anden (og sidste) tilmeldingsrunde til klimaprojekt DK2020.

Skal Ikast-Brande misse muligheder for at være med til at gøre en forskel, eller er det nu, der skal handles, så vi kan få udarbejdet nogle seriøse klimaplaner for kommunen?