Et guldæg inden for idræt og uddannelse

Vigtigt at udfordre rammerne og hele tiden udvikle ISI som et unikt miljø for bredde- og eliteidræt, uddannelse og foreningsliv i Ikast, siger forstander Torben Østergaard

Udgivet:10. januar 2019, 08.43

Læsetid:7 minutter

Forstander Torben Østergaard - chef på ISI siden 2010. Foto: ISI

Steen Hebsgaard

4 år siden

FORSTANDER Han mødte huset første gang som forstander i marts 2010. Som opvokset i Ikast, og som aktiv i blandt andet Ikast KFUM og Ikast FS i gennem hele sin opvækst i byen, var han klar over ISI's betydning for lokalsamfundet. Fordi som en del af Ikasts unikke idrætsforeningsliv, har man også tilknytning til ISI. Sådan var det for 25 år siden, sådan var det i 2010, og sådan er det i dag.

- Mit møde var nøjagtigt, som jeg havde håbet på. Et hus fyldt af gode mennesker, både elever, ansatte og bagland. Alle med en stor passion for ISI, og for idrætten. På ISI er der en særlig ånd. Den sidder i murstenene. Her er der højt til loftet. Overliggeren sættes højt. Her føler man sig velkommen, og jeg oplever, at mange er stolte af at være en del af ISI, fortæller forstander Torben Østergaard i en jubilæumssamtale.

Unik entreprenørånd

Han har både i sit arbejde før forstander-jobbet og som ISI-chef gennem 9 år, oplevet den specielle iværksætterånd, der hersker i byen.

- Der er en unik entreprenørånd i den her by. Alt kan tilsyneladende lade sig gøre, hvis man har lyst til og engagerer sig i lokalsamfundet og vil knokle for sine ideer. Men det er også vigtigt at vide, at intet kommer af sig selv. Og at vi hele tiden skal udfordre rammerne og udvikle det unikke miljø, vi har omkring bredde- og eliteidræt, uddannelse og foreningsliv. Ikast by og kommunen har i ISI og hele sportscampus-miljøet et guldæg, som er med til at gøre det attraktivt at bo og arbejde i byen.

En stor sportsfamilie

Torben Østergaard oplever ISI som en netværksskole - én stor sportsfamilie.

- Jeg oplever dagligt, at rigtig mange mennesker har en aktie i huset. At man værner om ISI og føler et ansvar for ISI. Det handler om medarbejdere, repræsentantskabet, vennekredsen og samarbejdspartnere, som hver især spiller en rolle i ISI's historie og ISI's virksomhed, og som repræsenterer et bredt funderet grundlag, der signalerer, at vi står sammen.

- ISI er et hus, der er drevet af passion og forundringsparathed. Vi er nysgerrige, og vi værner om vores skoleforms kerne, og den unikke frihed, vi har til at skabe den skole, vi vil, i et læringsmiljø, hvor vi langt hen ad vejen er uden udefrakommende krav. Et hus, der er drevet af lysten til at udvikle sig: At vi vil være lidt dygtigere og mere oplyste i morgen, end vi er i dag, og som er drevet af at skabe livsduelige medborgere, med "ISI-ånd" i rygsækken.

Hovedet koldt og hjertet varmt

For forstanderen er det vigtigt, at en skole som ISI hviler på det historiske fundament.

- Meget er sket siden 1994 - forandringer og udfordringer har påvirket skolen, men ånden, værdierne og idéen står stadig. Det kan godt være, at formen på nogle områder har ændret sig, men grundlaget er der ikke ændret på. Selv om det i perioder har været nødvendigt at holde hovedet koldt, så oplever jeg, at ISI aldrig glemte at holde hjertet varmt. Det er vigtigt i et hus som vores.

Sports Campus-miljøet i Ikast

Idrætten står stadig som den fundamentale ramme for ISI, den og samværet på skolen.

- Idrætten rummer uanede perspektiver. Den bringer mennesker sammen, og så sker der en masse. Så er det, at vi sætter os selv i spil og på spil. Etik, moral, livsopfattelse kommer på dagsordenen. Så er det, at vi løfter hinanden, i stedet for at begrænse hinanden, siger Torben Østergaard.

I dag er ISI en dynamisk og moderne idrætshøjskole, idrætsefterskole og kursuscenter med 240 elever, 700 kursister og 60 engagerede medarbejdere, stadig forankret i hvad forstanderen selv karakteriserer som et fantastisk lokalt netværk og et stort og solidt bagland. Og stadig forankret i det lokale idrætsforeningsliv, som var en af grundideerne fra starten.

Samarbejde har været et nøgleord gennem alle årene.

- Et tæt samarbejde med Ikast-Brande Kommune, Sportscenter Ikast og usædvanligt velfungerende lokale idrætsklubber - både på både bredde- og eliteniveau. Et samarbejde, som har gjort Ikast til en stærk idrætsby med optimale forudsætninger for idrætslig udfoldelse og talentudvikling, siger Torben Østergaard.

Det handler også om FCM Akademiet og Sportstar College, der sammen med de lokale gymnasier og ISI gør, at der bor mere end 400 dedikerede idrætselever på Hagelskærvej. I 2016 blev miljøet udvidet med endnu 250 idrætselever, da ISI's nabo, Nordre Skole, etablerede idrætsklasser. Tilsammen: Sports Campus Ikast-Brande.

- Vi må aldrig undervurdere den betydning, det har for ISI, at vi har det unikke idrætsmiljø her i Ikast, ligesom vi heller ikke må undervurdere, hvilken betydning ISI de sidste 25 år har haft for selvsamme lokale idrætsmiljø. ISI gør en forskel, for lokalsamfundet, og for hver eneste, der kommer i berøring med ISI.

Holistisk talentudvikling

Et af de områder, hvor ISI igennem årene har kunnet skille sig ud indenfor skoleformen, er på sportslig talentudvikling - med fokus på det hele menneske, både socialt, sportsligt og fagligt. Dette gælder i særdeleshed for efterskolen, men også for sen-talenter i højskolealderen.

- Jeg tror, at noget af det afgørende for optimale talent-udviklingsmiljøer er stor viden, gode faciliteter, nærhed, voksne med holistisk tilgang, og det at "kunne se opad" og spejle sig selv ind i det højeste sportslige niveau. Alt dette kan vi her i en forholdsvis lille by i Ikast, i regi af Sports Campus Ikast-Brande. Fodbold, håndbold, golf, volleyball og badminton er repræsenteret i de bedste ligaer. Vi har indenfor en lille radius i fællesskab skabt topkvalificerede rammer og faciliteter, og et meget videnstungt grundlag via topkompetente trænere og idrætslærere også gennem de lokale gymnasier, og vi har store synergier ved at påvirke hinanden på tværs af de enkelte sportsgrenes måder at gøre tingene på.

- Holdsportsgrene og individuelle sportsgrene kan lære af hinandens mind'set. Vi kan skabe sammenhæng og inspiration mellem hinanden og øge forudsætningerne for at optimere spillere, spillet og træningen. Alt i alt har det været med til at skabe et enestående udviklingsmiljø på ISI og i Ikast.

Det gør os stolte

Konkret har det betydet, at en lang række tidligere ISI-elever har gået hele vejen til et højt sportsligt niveau.

- Det gør os stolte, ligesom når vi oplever, at vores holistiske tilgang til talentudvikling, med fokus på udvikling af det hele menneske, også gør, at vi oplever vores elever gå ud i verden, med ISI-ballast i rygsækken og gøre en forskel på andre områder, f.eks. som frivillige, i foreningslivet, i erhvervslivet og mange andre steder. ISI er en meget kvalificeret grundlæggende livs-uddannelse og -dannelse.

Det forpligtende fællesskab

ISI-familien vokser hvert år. Siden 1994 har mere end 3.000 elever og 15.000 kursister været igennem huset. Alle med hver deres personlige oplevelser og e fortælling om mødet med ISI. Fortællinger om at kunne forfølge sin lærelyst. Om mødet med en lærer, der har et passioneret forhold til sit fag og et engageret forhold til sin elev. Oplevelsen af fra dag 1 at blive mødt af andre med spørgsmålet: "Hvem er du?". Glæden over samværet med andre, oplevelsen af at have en historie med andre mennesker, nærværet, opmærksomheden, kammeratskabet, forelskelsen og meget mere.

- Alle kursister og elever er blevet bevæget, forundret og beriget af input, kvalifikationer og ressourcer. Alle er blevet mere livsduelige og klar til at møde verden i et aktivt medborgerskab, siger forstanderen.

- Tilmed er vi privilegerede ved at have eleverne hos os i nogle af de år, hvor der sker mest med os som mennesker. Det er en unik mulighed, som vi, medarbejdere og elever, har for at være medspillere, og have indflydelse på hinandens liv lige nøjagtig i de spændende år, hvor elevernes verden åbner sig, grænser prøves af, identiteten skabes.