Læserbrev: Du er lige den vi mangler

29. april 2021, 06.02

Foto: Martin Ballund

LÆSERBREV

Engesvang er ikke kun begunstiget med en fantastisk natur, men også med et stort og rigt kultur- og idrætsliv, bundet op på aktive foreninger og mange ildsjæle.

En meget stor del af disse aktiviteter er knyttet til rammerne i og omkring Engesvanghallen. Rammer som bliver endnu bedre, når Vision 2020 forhåbentlig snart bliver til virkelighed.

Engesvanghallen har i de seneste ti år været inde i en spændende udvikling, hvor hallen nu ikke kun danner rammen om de klassiske sportsgrene som badminton, håndbold, gymnastik og fodbold. Den klassiske sportshal har udviklet sig til et sports og kulturcenter, hvor mange andre aktiviteter såsom cirkeltræning, spinning, fitness, hockey, kortklub, ældreidræt, amatørorkester, skydning, e-sport og discgolf er kommet med. I hallen er lokaler blevet omdøbt til multirum, som et udtryk for den mangfoldighed af aktiviteter, som foregår.

Nye aktiviteter efterspørges og hallens bestyrelse bakker gerne op. Det nyeste skud på stammen bliver en hal til padel-tennis, som står færdig om et år.

Mangfoldigheden i sports- og kulturaktiviteter stiller nye og store krav til det organisatoriske samarbejde mellem hallens bestyrelse og hallens brugerforeninger.

Der er brug for dig!

Bagved alle foreninger, ildsjæle, trænere og faciliteter står der nogle frivillige, som lægger et stort arbejde i de bestyrelser, som er forudsætningen for at vi og vore børn kan nyde gavn af de mange tilbud i vores by.

Mangler frivillige

Vi forudser desværre at hallen og brugerforeningerne i de kommende år står med en udfordring i forhold til at finde frivillige, der ønsker at involvere sig i og understøtte den udvikling som hallen og brugerforeninger ønsker at skabe. Lykkes det ikke, at opdyrke en talentmasse af frivillige, som har lyst til at engagere sig i det sportslige og kulturelle foreningsliv, enten som trænere eller i det organisatoriske arbejde, tror vi, det bliver umuligt at fastholde det høje aktivitetsniveau i Engesvang.

Engesvang udvikler sig i disse år eksplosivt og rigtig mange flytter til byen. Det er godt for både skole, handelsliv og foreningslivet. Vores personlige erfaringer som tilflyttere på forskellige tidspunkter, fortæller os, at den bedste og mest givende måde, at blive en del af sit lokalsamfund på, handler om at involvere sig i foreningslivet og på den måde få en større kontaktflade ind i det lokale miljø. Vi har selv oplevet at det gav nye venskaber, netværk, spændende oplevelser og en høj grad af respekt, da vi flyttede til byen. Den oplevelse synes vi også, at nye tilflyttere til Engesvang skal opleve!

Vil du gerne være en del af fællesskabet, så mød op i en af vore mange foreninger, meld dig som træner eller bestyrelsesmedlem. Vi har brug for dig!