11.300 kvadratmeter: Kæmpe byggegrund til salg i Ikast

Den første grund er nu klar til salg i den nye boligudstykning ved Bøgildvej i Ikast. Det drejer sig om en storparcel på 11.300 kvadratmeter

12. februar 2020, 11.00

Farverne viser udformningen af den nye udstykning på Bøgildvej i det sydvestlige Ikast. Det grønne og røde område er til tæt-lav beboelse, det gule område er til åben-lav beboelse og det blå areal er til regnvandsbassin. Illustration: Ikast-Brande Kommune

IKAST Der er et sandt byggeboom i det sydvestlige Ikast.

Boligkvarteret Vesterhåb er fyldt, de tre etaper af Birkelyst blev solgt på rekordtid, og de første underskrifter er sat på byggegrunde i første etape af udstykningen Egelyst.

Det efterlader kun en enkelt ubebygget mark i området, og den ligger ved Bøgildvej - lige nord for det nye plejecenter Bøgildlund.

Det forudså Ikast-Brande Kommunes byråd allerede i 2016 og begyndte derfor at lokalplanlægge, så det cirka 60.000 kvadratmeter store landbrugsareal ved Bøgildvej med tiden også kan blive til boligområde.

Arkæologer har tjekket

Lokalplanen har været i høring, og er nu godkendt.

Arkæologer fra Museum Midtjylland har gravet uden at finde fortidsminder, der kan bremse byudvidelsen.

Samtidig er udstykningsformen løbende opdateret til tidens efterspørgsel.

Blandt andet har kommunens afdeling for grundsalg modtaget en del henvendelser på arealer til tæt-lav bebyggelse, som kan være: Dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse eller klynge-/gruppehuse.

En ekstra grund - kun til vand

Med andre ord er der tale om byggeprojekter, der kræver god plads.

Derfor har byrådet på sit seneste møde sagt ja til at udbyde en del af Bøgildvej-udstykningen som en storparcel på cirka 11.300 kvadratmeter til en mindstepris på 2.750.000 kroner plus moms.

Køberen skal selv forestå byggemodning af grunden, og oveni skal køberen betale 50.000 kroner for områdets andel af museumsundersøgelser samt de boreprøver, der er foretaget ved undersøgelserne af jordbundsforholdene.

En andel del af den nye udstykning ved Bøgildvej sættes også til salg.

Det drejer sig om en grund på 6300 kvadratmeter med en mindstepris på 220.000 kroner plus moms, hvilket svarer til prisen på landbrugsjord plus en lille forrentningsværdi, da området er lokalplanlagt.

Det må siges at være en ekstremt lav grundpris i et byområde, og det er der en ganske god forklaring på.

Resten er til parcelhuse

Arealet udbydes til salg med betingelse om, at det skal anvendes til teknisk anlæg.

Køberen er allerede fundet, og det er selskabet Ikast-Brande Spildevand, som har brug for at etablere et bassin, der ved voldsomme regnskyl kan virke som en buffer og forsinke vandets vej ned i kloakkerne - og dermed forhindre oversvømmelser.

Resten af marken ved Bøgildvej er udlagt til åben-lav bebyggelse, hvilket betyder parcelhuse eller villaer, der enten kan være opført som en énfamiliebolig eller som en tofamiliebolig med vandret skel.

Det præcise antal af kommende parcelhusgrunde fremgår ikke af sagsfremstillingen, men dykker man ned i tidligere dokumenter og i lokalplanen, er der illustrationer, som placerer tallet omkring 20-27 grunde.