Naturbydel under udvikling

Fuld gang i planlægningen af Brande Syd

Udgivet:27. april 2018, 11.17

Læsetid:2 minutter

Brande skal vokse mod syd, og man er i kommunen i fuld gang med at udvikle den overordnede plan. Her fra debatmødet i Remisen fornylig

brande Ikast-Brande Kommune genoptog i november sit arbejde med en udviklingsplan for Brande Syd. Udviklingsplanen skal sammentænke boligudstykning og landskab som en bæredygtig helhed, og den skal tilgodese en rekreativ udnyttelse af området til fordel for hele Brande by.

Én af Brandes store fordele er, at infrastrukturen er særdeles veludbygget, og det er nemt at komme til og fra byen. Umiddelbart nord for Brande løber Midtjyske Motorvej, som sikrer en nem og hurtig forbindelse til blandt andet Herning og Vejle. Særligt motorvejen er dog samtidig en barriere for byudvikling i nordlig retning, og netop derfor har Ikast-

Brande Kommune peget på Brande Syd som den mest naturlige forlængelse af byen.

Frem til nu har Ikast-Brande Kommunes Teknisk Område holdt to workshops med Byrådet, lokale interessenter og eksterne eksperter inden for områder som klima og vandhåndtering, landskab- og byplanlægning og ikke mindst fremtidens boligmarkedet og megatrends.

Rigtig meget vand

Udgangspunktet for de to workshops har været Struktur- og Helhedsplanen fra 2011.

Ikast-Brande Kommune har i dag klimaerfaringer med regnvand, som er opdateret viden i forhold til de overvejelser som lå til grund for planen fra 2011. Derfor er der i den nye udviklingsplan særligt fokus på fremtidssikret håndtering af vandet, både i området og inde i Brande by.

- Vi står med en udfordring i et område, hvor der er rigtig meget vand. Det er en præmis! Vi mener, at landskabet skal være en del af løsningen, når udfordringen med blandt andet vand skal vendes fra at være et tilbagevendende problem til at give blivende værdi. Vandet er en gave - mere vand er en større gave. Vi arbejder lige nu på løsningen, siger planchef Karina Kisum Jensen.

Mangfoldighed

- Vi skal turde tænke stort og sammenhængende. Med udviklingen af Brande Syd ønsker vi, at landskabet bliver en velintegreret naturlig del af den nye bydel - såvel som af det eksisterende Brande, som vi kender i dag. Kort sagt, vi ønsker at trække landskabet og vandet ind i byen, ligesom vi samtidig ønsker at udvide og udvikle byen i sydlig retning med landskab, by og vand som nøglebrikker. Vores mål er en høj grad af mangfoldighed, både hvad angår boligtyper, landskab og tilgængelighed, siger borgmester Ib Boye Lauritsen (V).

I øjeblikket arbejdes der intensivt på at udvikle en »omfartsvej« for vandet i Brande Syd, så vandet kan blive en rekreativ gave til byen og ikke en klimamæssig forhindring og omkostning for kommunen. Dette arbejde forventes afsluttet inden sommerferien.

Derefter vil det gå hurtigt med at fastlægge hvor fase 1 i Udviklingsplanen skal ligge.

Når Udviklingsplanen er godkendt kan kommune- og lokalplanlægningen begynde.

Teknisk Område arbejder frem imod at udbyde de første grunde i den nye Udviklingsplan i 2019.