Flere børnehaver tilslutter sig fælles frokost

Forældrebestyrelser i alle kommunale daginstitutioner har nu behandlet spørgsmålet om tilslutning til det kommunale frokostmåltid i de næste to år

Udgivet:10. januar 2022, 08.44

Læsetid:2 minutter

Byrådet har besluttet at give 275.000 kroner som en anlægsbevilling til at opgradere køkkenet i Højderyggens Daginstitutioner til et modtagerkøkken, så børnene de næste to år ikke behøver madpakker med. Højderyggens Daginstitutioner består af fire afdelinger; Ejstrupholm Børnehus, Skovhuset i Nørre Snede, Regnbuen i Hampen og Børnehuset Klovborg (billedet). Foto: Ikast-Brande-Kommune

Thomas Vang Nielsen
Journalist

2 år siden

IKAST-BRANDE Byrådet har besluttet at give 275.000 kroner som en anlægsbevilling til at opgradere køkkenet i Højderyggens Daginstitutioner til et modtagerkøkken.

Beslutningen kommer på baggrund af, at et kommunalt frokostmåltid ikke indgår som en del af kerneydelsen i børnehaven i de kommunale dagtilbud. Derfor skal forældrebestyrelserne jævnfør Dagtilbudsloven minimum hvert andet år træffe en aktiv beslutning om at til- eller fravælge det kommunale frokostmåltid i den enkelte institution.

Når bestyrelsen i et dagtilbud tilvælger et kommunalt frokostmåltid i børnehaven, er kommunen forpligtet til at opgradere dagtilbuddets køkken.

Mange er med på madholdet

Alle forældrebestyrelser har nu behandlet spørgsmålet om tilslutning til det kommunale frokostmåltid i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023.

Resultatet er, at Kongevejens Børnehus, Vestbyens Børnehus, Vibereden, Bording Børneby, Engesvang Børnehus og Brande Børnehaverne fortsat ønsker at servere frokost i børnehaven.

Højderyggens Daginstitution ønsker at tilslutte sig det kommunale frokostmåltid i børnehaverne og få mad leveret af en ekstern leverandør, så hurtigt det er muligt i 2022.

Forældrebestyrelserne i kommunens øvrige dagtilbud har fravalgt det kommunale frokostmåltid.

Produktion eller modtagelse

At blive »opgraderet« betyder ikke, at der bliver ansat en kok i hver enkelt institution.

I august 2018 vedtog Børne- og Undervisningsudvalget et sæt principper for etablering af køkkener i dagtilbud i forbindelse med tilvalg af den kommunale frokostordning:

Alle dagtilbud skal have mulighed for at få opgraderet køkkenet til et modtagerkøkken, så de som minimum opfylder kravene til at få mad leveret udefra, herunder mad produceret i et andet dagtilbud med produktionskøkken.

For at blive produktionskøkkener skal eksisterende køkkener kunne opgraderes inden for de nuværende rammer.

Som udgangspunkt etableres der produktionskøkken i alt nybyggeri.

Giver højere forældrebetaling

Højderyggens Daginstitutioner består af fire afdelinger: Ejstrupholm Børnehus, Skovhuset i Nørre Snede, Regnbuen i Hampen og Børnehuset Klovborg.

Køkkenerne i alle fire afdelinger har brug for en mindre opgradering for at kunne fungere som modtagerkøkkener. Der er indhentet tilbud, som samlet beløber sig til 275.000 kroner.

Betalingen for selve frokostmåltiderne følger reglerne for den almindelige forældrebetaling. Det vil sige, at nogle forældre vil være berettigede til søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud, også af betalingen for frokostmåltidet.