Læserbrev: Beboerne omkring Ulkær Mose blev tromlet

22. september 2021, 12.21

Foto: Tom Laursen

LÆSERBREV Nu skal vi snart i stemmeboksen. Jeg vil huske tilbage på de brudte løfters vagtparade i sagen omkring Kæmpevindmøllerne, som byrådet har vedtaget skal opstilles i Ulkær Mose.

En af de største infrastrukturprojekter i området og et projekt som vil skæmme og dominere egnen en menneskealder.

Jeg har sjældent set så megen hovmod og mangel på dialog som i denne sag.

For det første blev vi lovet en dialog om projektet. Denne dialog fandt aldrig sted. Borgmesteren sagde endda på et borgermøde, at vi nu ikke skulle tro, at forekomsten af bestemte dyrearter i mosen kunne stoppe projektet. Borgermøderne var rent proforma.

For det andet løb man fra løfter om visualiseringer, som ville vise, hvor synlige møllerne ville være fra den enkelte ejendom. En sådan visualisering ville jo nok kunne skabe mere modstand.

For det tredje blev jeg lovet forhandlinger om køb af min ejendom, allerede når byrådet vedtog en byggetilladelse. Tak for ingenting – buddet fra mølleopstiller var så latterligt lavt, at det slet ikke dække mit tab.

For det fjerde er miljørapportens konklusioner og forvaltningens bemærkninger til indsigelser så intetsigende og generelle, at jeg ikke ville få byggetilladelse til et hønsehus hvis jeg brugte samme sprog.

Lokalplanen om møllerne har stavnsbundet mig i 11 år. Nu resignerer jeg og afventer en ekspropriation om to til tre år – Så vi nærmer os en sag, der har påvirket området og mig i 15 år. Jeg skal nok komme videre og bliver aldrig bitter – men jeg bliver sur, hvis jeg hører politikere vaske hænder og sige, at der var lokal opbakning til møllerne i Ulkær Mose. Jeg vil hellere høre politikere stå frem som mandfolk og sige: Vi har valgt at stemme ja til møllerne, velvidende at det går ud over lokalområdet ved Ulkær Mose, og mange vil lide tab økonomisk eller menneskeligt, og vi undskylder, at lokalplanen har stavnsbundet mange lodsejere.

Men ligesom jeg ikke tror på julemanden, så tror jeg ikke, at Ib Lauritsen, Henrik Engedal, eller for den sags skyld resten af byrødderne, har så meget mod. Så husk på mod og ærlighed, når I skal i stemmeboksen til kommunalvalget. Stem på en politiker, som lytter til den lille borger.