Vi vedkender os et ansvar

Udgivet:30. september 2018, 13.54

Læsetid:3 minutter

Frank H. Sørensen (S)

Af FRank H. Sørensen (S) 2. viceborgmester

5 år siden

LÆSERBREV Socialdemokraterne er medunderskriver på budgetforliget for 2019 - det gør vi fordi vi vedkender os vores ansvar for kommunens økonomi og anerkender IBK's pressede økonomiske situation. Vi vil samtidig gerne anerkende processen og arbejdet for at opnå et forlig.

Det betyder ikke at vi er tilfredse med de besparelser og nedskæringer som nu kommer til at ramme vore borgere og primært de svageste.

Vi har i forhandlingerne gjort vores til at gøre besparelserne på bl.a. daginstitutionsområdet, ældreområdet og handicapområdet så små som mulige, men i en situation, hvor vi skal finde driftsbesparelser i størrelsesordenen 80 mill. kan det ikke undgås, at alle driftsområder bliver ramt.

Vi havde dog hellere set at besparelserne var sket på en yderligere optimering af bygningsmassen og effektiviseringer fx ved en samling af administrationen på en adresse, med deraf følgende mulighed synergi og muligheden for at sælge nogle kommunale bygninger - det var desværre ikke muligt.

Vi kunne have valgt at bruge færre penge på anlæg, men det anser vi som umuligt, ikke mindst på grund af den alvorlige lokalesituation på Præstelundskolen - det og flere andre akutte problemer gør, at vi ikke ser det som en mulighed at reducere anlægspuljen i 2019. Udover de akutte anlæg er der også mange gode og nødvendige tiltag i anlægspuljen som fx Engparken, vuggestuepladser i Nr. Snede og børnehaven i Engesvang. Vi er dog stærkt utilfredse med at Garland endnu en gang bliver udskudt og de lovede 10.5 mill. nu fordeles over 2 år, i stedet for, som lovet, at blive bragt i anvendelse i 2019.

Vi vedkender os de anviste driftsbesparelser inklusive det effektiviseringskrav på 1 % i 2019 og i overslagsårene. Af teksten fremgår det, at besparelsen skal kunne realiseres uden væsentlige serviceforringelser for borgerne - det tror vi bliver meget svært, for ikke at sige umuligt. Vi glæder os dog over at besparelsen bliver placeret på det decentrale niveau, så det lokale plejecenter, skole eller børnehave selv kan udmønte besparelsen.

Ændrer budgetforudsætningerne sig ikke i de 2 næste år vil vi arbejde for, at vi i stedet for yderligere nedskæringer i 2021 og 2022 får en skattestigning på 0,4 - 0,5% som til fulde vil kompenserer for de besparelser, som ligger i de 2 overslagsår. Vi tror ganske enkelt ikke på at vi kan spare mere på den borgernære velfærd.

Slutteligt vil vi fremhæve at vi er stolte af at være Danmarks Erhvervskommune, men vi har meget svært ved at se belønningen på bundlinjen - vi har skullet spare på den borgernære velfærd år efter år og altså også i de kommende 4 år.

Hvor vil det være befriende at få en ny regering og støttepartier, som anerkender og belønner det store arbejde, der ligger bag kåringen og som vil anerkende, at det koster mere at drive kommuner når vi får flere ældre, syge og handikappede. En ny regering, som holder hvad den lover fx en ny udligningsreform, der meget passende kunne belønne kommuner som Ikast-Brande.