Et planlagt ønskebarn fylder rundt - og andre lokale fortællinger

Dette års hæfte »Bordinghistorie.dk« er på 32 sider og omfatter i ord og billeder tre forskellige indlæg

Udgivet:16. januar 2022, 08.27

Læsetid:3 minutter

Hvert år udgiver Bording Lokalhistorisk Forening i samarbejde med det lokalhistoriske arkiv hæftet »Bordinghistorie.dk«, hvor der bliver gået i dybden med udvalgte historiske emner. I 2021-udgaven er der fra arkiverne gravet informationer frem til at præsentere tre fortællinger. Som forsiden illustrerer, handler en af fortællingerne om skabelsen af Bording Friluftsbad for snart 50 år siden. Foto: Thomas Vang Nielsen

Thomas Vang Nielsen
Journalist| tvn@herningfolkeblad.dk

1 år siden

BORDING Hvert år udgiver Bording Lokalhistorisk Forening hæftet »Bordinghistorie.dk«, hvor der bliver gået i dybden med udvalgte lokalhistoriske emner.

I 2021-udgaven er der i arkiverne gravet informationer frem til at præsentere tre fortællinger.

Den første handler om byens friluftsbad, som kan fejre sit 50-årsjubilæum i forsommeren 2022.

Hæftes forside prydes af et nyt foto af Bording Friluftsbad taget i sommeren 2021, men på de følgende sider giver tekst og billeder et historisk tilbageblik på, hvordan en gruppe lokale ildsjæle gik sammen i 1970 og påbegyndte indsamling af penge til at etablere et svømmebad under åben himmel.

Det store »Krone Barometer«

Initiativet handlede både om at give børnene mulighed for at lære at svømme - og om at give byen et nyt rekreativt sted.

Fortællingen i hæftet kommer også ind på husstandsindsamlingen af støttekroner og det store »Krone Barometret«, der blev ophængt på Tekstilhuset på hjørnet af Bredgade og Borgergade, så alle kunne følge med i, hvor meget der blev indsamlet til byens nye fritidstilbud.

Herefter følger i hæftet en beskrivelse af de efterfølgende årtier, hvor friluftsbadet gik fra at være en selvejende institution til at være ejet af kommunen for til sidst igen at blive selvejende.

Åbnede pensionat og busrute

I artiklen »Fra landboere til byfolk« kan man læse om søskendeparret Emma og Peder Jeppesen, Skolegade i Bording.

De tog del i den store omvæltning - vandringen fra land til by, der ændrede Danmark fra et landbrugsland over industri til service- og informationssamfund.

Søskendeparret Emma og Peder blev født i henholdsvis 1901 og 1907 på gården Pedersminde i Rønkilde.

I 1936 døde den sidste af forældrene, og da de andre søskende var rejst hjemmefra, valgte Emma og Peder at videreføre gården. Det var et mindre landbrug med grise, får, høns og 10-12 køer.

Men landmandslivet interesserede ikke Peder Jeppesen, så i 1974 solgte søskendeparret gården og flyttede til stationsbyen Bording.

Emma var god til at lave mad og åbnede et pensionat, der hurtigt blev populært, mens Peder etablerede en lillebilforretning og blev taxachauffør med sygekørsel og privatkørsel. Senere kom Peder Jeppesen til at stå for den først skolebusrute i sognet. Det var med et »folkevognsrugbrød«.

Historien om Lovsangdal

Den tredje lokalhistoriske fortælling i hæftet handler om et lille hus, der bærer navnet »Lovsangsdal«.

Huset blev opført af en flok gæve foregangsmænd i 1898, og skulle tjene som missionshus for nogle af beboerne på landet i området ved Ravnholt og Hestlund.

Efter 100 år sluttede Lovsangdals tid som missionshus, men navnet står stadig på gavlen, og den nærliggende vej bærer også navnet Lovsangdal.

Ovenstående er naturligvis kun sammendrag af de tre fortællinger, som breder sig over hæftets 32 sider.

Så vil man vide mere, må man anskaffe sig hæftet, der sælges til noget der minder om kostpris for trykning.

Vil man vide andet om fortidens egn og beboere, kan man aflægge Bording Lokalhistorisk Arkiv et besøg.

Arkivet har til huse på Bording Skole og bibliotek, Solsortevej 10.