Vi må sikre vindmølleindustrien

Udgivet:07. september 2011, 09.25

Læsetid:2 minutter

Birgit Mørup/Jumanji, Jeannette T. Jensen/Elmelunds Balthazar, Helle Christensen/Aldente

folketingsmedlem Helge Sander (V)

12 år siden

LÆSERBREV - VALG

Vindmølle-transporterne består af tunge og meget omfangsrige enheder, der ofte støder på forhindringer. Enkelte mølle-dele er dobbelt så store som de lovpligtige frihøjder under broerne både på motorvejene og de regionale veje.

Det stiller nu regeringen og kommunerne over for en afgørende udfordring. Vindmølle-komponenterne er blevet så store, at det giver problemer at fragte dem væk fra produktionsstederne hos f.eks. Siemens i Brande, Vestas i Ringkøbing og Marsh Wind Technologi i Herning.

Det vil formentlig koste millioner at bygge broerne om, men det vil kunne betale sig, da eksporten af vindmøller til udlandet er i milliard-klassen. Siemens Wind Power A/S i Brande havde som eksempel en omsætning på i alt 17,8 milliarder sidste år.

Det er også et problem, at der skal indhentes tilladelser i hver enkelt kommune, som vindmølle- transporten skal igennem. Dette gør kun transporten af møllerne endnu mere besværligt. Derfor må politiet og kommunerne sikre, at systemet gøres mere smidigt.

Der venter en million-investering i vort vejnet, men det er en bunden opgave, som transportminister Hans Chr. Schmidt også har vist en positiv holdning til i lyset af, at statskassen i modsat fald vil gå glip af milliarder. Vindmølleindustrien eksporterer ligesom fødevare- og medicinalindustrien hver for 40-60 mia. kr. årligt.

Det arbejde, der i øjeblikket foregår med at finde hensigtsmæssige vindmølle-korridorer gennem Jylland, må fremmes hurtigst muligt. Både i Transportministeriet og i kommunerne sidder medarbejdere og vurderer mulige vejføringer, der forsøger at sikre fremtidige "mølleveje" med mindst mulig slingrekurs.

Det vil medføre nødvendige investeringer til byggeri af nye vejbroer og forstærkninger af det eksisterende vejnet.