legaldesk.dk

Annoncørbetalt indhold

Opret fremtidsfuldmagter til dig og din partner

Dette indhold er sponsoreret

Fremtidsfuldmagter træder først i kraft, hvis du havner i den situation, at du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv. Dog er du nødt til at tage stilling til situationen, før den rammer dig. Hvis ikke du gør det, så vil dine personlige og økonomiske interesser overgå til myndighederne. I denne artikel kan du læse mere om, hvorfor fremtidsfuldmagter er så vigtige.

Fungerer som en forsikring

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagtstype, som kun træder i kraft, hvis en situation skulle opstå, hvor du ikke længere selv kan tage vare på dine økonomiske og personlige forhold. På den måde fungerer den ligesom en forsikring, som du ligeledes er nødt til at tegne, før en eventuel ulykke indtræffer.

For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt, skal du være fyldt 18 år. Derudover skal du være i stand til at handle fornuftsmæssigt, hvilket betyder, at du skal kunne forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt. Er du derfor under værgemål, kan du ikke oprette en fremtidsfuldmagt. Det er helt op til dig selv, hvad din fremtidsfuldmagt skal indeholde.

Vælg dine repræsentanter med omhu

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, skal du vælge, hvem du giver fremtidsfuldmagten til – disse kaldes for fremtidsfuldmægtige. Den eller de person(er) repræsenterer dig og handler på dine vegne, hvis fremtidsfuldmagten træder i kraft. De fremtidsfuldmægtige må ikke være under 18 år på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten træder i kraft. Derudover må de ikke være under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som allerede er trådt i kraft.

Du kan vælge flere fremtidsfuldmægtige, og hvorvidt de skal være sideordnede eller subsidiære/sekundære fuldmægtige. Sideordnede fuldmægtige er fuldmægtige, som hver især handler på dine vegne. De kan enten handle i forening eller varetage hver deres område. Subsidiære/sekundære fuldmægtige betyder, at de skal træde til, hvis de primære fremtidsfuldmægtige ikke kan varetage opgaven.

Ægtefæller bør oprette en fremtidsfuldmagt hver, hvor de giver gensidig fremtidsfuldmagt til hinanden. Hvis ikke de vælger at oprette en fremtidsfuldmagt, så skal ægtefællerne søge værgemål for lovligt at kunne træffe beslutninger på hinandens vegne. Læs mere om fremtidsfuldmagt ægtefæller.

Nemt at oprette fremtidsfuldmagt med Legal Desk

Legal Desk kan hurtigt hjælpe dig med at oprette en fremtidsfuldmagt. På hjemmesiden kan du nemt udfylde en online formular, hvor du angiver, hvad der skal være gældende, hvis fremtidsfuldmagten en dag skal træde i kraft, herunder hvem de fremtidsfuldmægtige skal være. Så snart du har udfyldt formularen og betalt, så sørger Legal Desk for at registrere fremtidsfuldmagten i registret for fremtidsfuldmagter.

Til sidst er det vigtigt at få underskrevet fremtidsfuldmagten fysisk foran en notar, for at gøre den gyldig. Dog vil fremtidsfuldmagten først træde i kraft, såfremt det skulle blive nødvendigt. Indtil da ligger fremtidsfuldmagten uvirksom hos Familieretshuset i Fremtidsfuldmagtsregistret.