brunata.dk

Annoncørbetalt indhold

Sådan får din udlejningsejendom en grønnere profil

Dette indhold er sponsoreret

Med en stigende global opvarmning og et tiltagende belastet miljø er der mange gevinster at hente ved at tænke grønne løsninger ind i dine udlejningsejendomme. Gevinster, som kan komme kloden og dens befolkning og biomasse til gode på både kort og lang sigt. Det handler om at have fokus på ressourceforbrug og energioptimering i dine ejendomme. For at nå i mål med den grønne profil er der heldigvis en masse teknologiske og intelligente løsninger, som kan understøtte energioptimering af bygninger og forebyggelse af ressourcespild. Vi dykker i denne artikel ned i de smarte og intelligente løsninger, som kan reducere dine ejendommes CO2-udledning og forbrug af energi.

Netværksbaserede energiløsninger

For at kunne reducere energiforbruget i en ejendom handler det om, at man som ejer eller administrator får et overblik over ejendommens samlede energiforbrug. Dette overblik kræver indhentelse af store mængder af data fra alle bygninger og fra alle hoved- og bimålere. Netop her kommer de smarte netværksbaserede energiløsninger på banen og giver dig al den data, som er nødvendig for at monitorere energiforbruget og energiflowet i dine bygninger.

Et energistyringssystem bidrager til at energieffektivere oftest større bygninger og reducere CO2-udslippet. Du tilgår systemet online og kan hente al den nødvendige data i forhold til tidligere forbrug, analyser, ressourcespild, optimeringsmuligheder og meget mere.

Trådløse energimålere

Til de netværksbaserede løsninger hører trådløse energimålere. Disse målere er i stand til at indhente næsten uanede mængder af data. Al sammen data som er uundværlig, når energiforbruget i dine ejendomme skal analyseres, og der efterfølgende skal lægges en strategi for en energioptimering.

Energistyringssystemet indhenter automatisk de fornødne oplysninger. Herefter foretager systemet en beregning og analyse af den indhentede data og leverer oplysningerne i et overskueligt og enkelt overblik. Overblikket kan tilgås på alle digitale platforme og kan levere præcis den data, som er nødvendige for netop dine ejendomme.

Smarte løsninger til energioptimering

Energioptimering handler om at reducere energiforbruget. Energien i dine bygninger skal bruges effektivt, og ressourcespild skal forebygges, så CO2-udslippet reduceres. Det foreholder sig sådan, at energiforbruget i danske bygninger forbruger op til 40% af det samlede forbrug. Der er derfor meget at hente – både klima- og miljømæssigt, men også økonomisk – ved løbende at energioptimere dine bygninger.

Det præcise overblik, som et energistyringssystem kan bibringe din administration, giver dig et meget detaljeret indblik i dine bygningers energi flow, energiforbrug og ressourcespild. Du har således mulighed for effektivt at ændre en bygnings energistrømme, at stoppe eventuelle lækager og igangsætte en forebyggelse af fremtidigt ressourcespild.

En reducering af vores aftryk på kloden

For at modvirke klimaforandringer og miljømæssige belastninger bør der medtænkes energioptimering og ressourceeffektivisering i alle nye og alle eksisterende energiløsninger. Der er kun en måde at reducere vores aftryk på kloden, og det er at spare på vores fælles ressourcer og tænke i alternative grønne løsninger. Til brug for dette er de netværksbaserede energiløsninger et oplagt og effektivt valg, og de kan bibringe både ressourcebesparelser og økonomiske besparelser. Det giver dig mulighed for at gøre dine udlejningsejendomme grønne og bæredygtige.